Artikelen door

Multi-disciplinaire teams met medewerkers met T-profielen

In mijn Scrum cursussen krijg ik vaak allerlei tegenwerpingen nadat ik heb verteld dat Scrum/Agile streeft naar multidisciplinaire teams: hoe verhoudt zich dat met de waarde die Agile hecht aan vakmanschap, je kunt toch alleen echt een vakman zijn als je je op één specialisme concentreert? dat kan bij ons nooit, onze front-end developers kunnen echt geen […]

Value points

André Heijstek, directeur van Valueminds: ‘De kosten van een user story worden in de regel ingeschat in story points, waarvoor we meestal de Fibonacci-reeks gebruiken (1,2,3,5,8, etc.). Maar hoe schat je de waarde van een user story in? Dit kan op dezelfde manier. De product owner kan samen met zijn stakeholders de inschatting maken met […]

Volgorde van de backlog

André Heijstek, directeur van Valueminds: ‘De product backlog hoort geordend te zijn. Dingen die als eerste opgepakt moeten worden staan bovenaan, wat later mag komen staat onder. De regel die het meest wordt gebruikt is dat de items op volgorde van waarde staan. Naar mijn mening is dat echter te beperkt. In mijn ideale situatie […]

Hoe user stories snel inschatten?

André Heijstek, directeur van Valueminds: ‘Planning poker is een bekende techniek om de grootte van User Stories in te schatten. En het is een goede techniek. Maar als ik veel (30-100) stories snel moet inschatten, dan duurt pokeren me te lang. Maar wanneer is het nuttig om een grote groep stories in te schatten? Je […]

Story point liniaal

André Heijstek, directeur van Valueminds: ‘Een van de taken in de refinement is het inschatten van user stories. Dat schatten hoort echt bij de refinement. Sommigen beginnen hier pas mee in de planning, maar wat mij betreft is dat te laat. Dit is, omdat wanneer stories al zijn ingeschat, het makkelijker is voor de product […]

Backlog refinement, hoe zit dat nou precies?

Andre Heijstek, directeur van Valueminds: ‘Een van de activiteiten in Scrum waar het meeste onduidelijkheid over is, is toch wel de backlog refinement. Door de scrum guide wordt het backlog refinement niet behandelt als een meeting zoals bij de sprint planning of de retrospective wel gebeurd. De meetings sprint planning en de retrospective hebben een […]

Waarom gebruiken we Story points?

 André Heijstek, directeur van Valueminds: ‘We gebruiken vaak story points als manier om elementen in te schatten in Scrum projecten. Waarom gebruiken we ze, en waarom zouden we story points gebruiken om iets in te schatten, als we dit ook met uren kunnen doen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst even kijken […]