Commentaar bij de Scrum Guide, versie november 2017

Kijk hier voor de vorige blogpost. Na de inleiding en de fundamentele theorie zijn we nu toe aan de Scrum Values.

Scrum Guide

Scrum Values

When the values of commitment, courage, focus, openness and respect are embodied and lived by the Scrum Team, the Scrum pillars of transparency, inspection, and adaptation come to life and build trust for everyone. The Scrum Team members learn and explore those values as they work with the Scrum events, roles and artifacts.

Successful use of Scrum depends on people becoming more proficient in living these five values. People personally commit to achieving the goals of the Scrum Team. The Scrum Team members have courage to do the right thing and work on tough problems. Everyone focuses on the work of the Sprint and the goals of the Scrum Team. The Scrum Team and its stakeholders agree to be open about all the work and the challenges with performing the work. Scrum Team members respect each other to be capable, independent people.

Commentaar

De Scrum Values zijn pas recent aan de Scrum Guide toegevoegd. Blijkbaar hebben de auteurs problemen ervaren met het gebruik van Scrum die ze met deze toevoeging proberen op te lossen.

Ik moet bekennen dat ik meestal zelf nog niet zo concreet met de Values aan de slag ga. Ik vind ze wat algemeen. Natuurlijk zijn het mooie, nuttige waarden. Ik ben het met allemaal helemaal eens. Maar ik vind het lastig om ze concreet te maken.

Ik houd wat meer van de Values uit het Agile Manifesto. Door de nevenstelling: we waarderen X boven Y, wordt voor mij veel duidelijker wat ik ermee kan.

Hopelijk zijn veel lezers van deze post hier verder mee dan ik, en leer ik veel van jullie commentaar.

In ieder geval spel ik nog maar even goed wat er staat:

  • Commitment – people (met name teamleden neem ik aan) committen zich aan de doelen van het Scrum Team. Je probeert te halen wat je hebt gepland in de Sprint Planning. Je houdt je aan de Definition of Done en levert mooie code op.
  • Courage – het lef hebben om het juiste te doen en de echte problemen aan te pakken. Ik zie dit regelmatig wel mis gaan. Iedereen in het team ziet wat er aan de hand is, kent de olifant in de kamer, maar we spreken er niet over, leggen ons erbij neer. Of we vinden dat de Product Owner niet de juiste keuzes maakt, maar we gehoorzamen braaf wat hij ons opdraagt.
  • Focus – houd je aan de Sprint Goal en doe er niet teveel naast. Dat lijkt dan toch wel veel op Commitment.
  • Openness – opnieuw de transparantie. Eerlijk zijn over de status. De lijken niet stiekem in de kast stoppen maar gewoon op tafel leggen, zodat we er echt iets aan kunnen doen. Mooie waarde. Maar dit staat in de praktijk toch echt vaak onder druk. Zeker als er een klant of een senior manager in de buurt komt.
  • Respect – respecteer elkaar als capabele, onafhankelijke mensen. Tuurlijk, helemaal mee eens.

Iedere Scrum Value is een waarheid als een koe. Misschien is dat wel mijn gevoel bij de Scrum Values. Natuurlijk ben ik het er mee eens. Maar er is geen verrassing of inspiratie die ik er uit haal. Het is erg lastig om er concreet actie aan te koppelen.

In deze blog en in deze vond ik nog wel een mooie concrete vertaling van de Values naar veel concretere items.

Ik ben echt benieuwd naar jullie reacties!